ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP

Creative Photo Development with GIMP
1,311 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานการตกแต่งภาพดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ การปรับแต่งภาพ การสร้างตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เมนูคำสั่ง มีทักษะในการสร้างภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ มีการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งภาพดิจิทัล
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพดิจิทัล
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างและตกแต่งภาพดิจิทัล มีทักษะในการสร้างภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตภาพดิจิทัลเพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานประเภทต่างๆ ได้
  5. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์ภาพดิจิทัลตามความต้องการได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
88 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP”