ทักษะการออกแบบที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

Essential Design Skills for Travel Industry Professionals
0 Enrolled
8 hour

Course Overview

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบประสบการณ์การที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า(User Experience Design: UX) และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบส่วนเชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบหรือผลิตภัณฑ์ (User Interface Design: UI) ให้ดูทันสมัยน่าสนใจ เช่น วิธีการออกแบบป้ายโฆษณาหรือการออกแบบเว็บไซต์หรือสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Product Design) ให้เหมาะสมกับธุรกิจเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม (Universal Design: UD) ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนปกติหรือผู้พิการให้สามารถเข้าใช้งานพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสร้าง Video Content Creator เพื่อใช้สร้างการประชาสัมพันธ์หรือการรับรู้ให้เกิดประสิทธิภาพรวมไปถึงหลักการใช้งาน Digital Marketing Tool เพื่อสร้างการตลาดออนไลน์และการสร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการการออกแบบ UX และ UI ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการการออกแบบสินค้าและบริการให้กับธุรกิจท่องเที่ยวได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการออกแบบสถานที่หลักการ Universal Design ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการออกแบบสื่อวิดีโอให้เหมาะสมกับธุรกิจการท่องเที่ยวได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้งาน Digital Marketing Tool และวิธีการออกแบบเว็บไซต์ให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวของตนเองได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ทักษะการออกแบบที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว”