ทักษะการเรียนรู้

Learning skills
4,569 Enrolled
45 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห์ การเขียนและนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบทบาทของผู้เรียนในยุคดิจิทัล
  2. สามารถอธิบายหลักการการคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ
  3. สามารถประเมิน วิเคราะห์ การเขียนและนำเสนอในเชิงวิชาการ
  4. สามารถอธิบายาร จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชา

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
63 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ทักษะการเรียนรู้”