ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน

Basic Skills in The Maintenance Office
2,158 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาในสำนักงาน เป็นบทเรียนออนไลน์ ภายใต้ระบบ MOOC นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา รวมถึงการบำรุงรักษา เครื่องมืออำนวยความสะดวกในสำนักงานที่มีใช้ในการทำงานในสำนักงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องโทรสาร เป็นต้น บทเรียนนี้ จะช่วยให้นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์การขัดข้องของเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี สามารถป้องกันและดูแลเครื่องใช้สำนักงานให้สามารภใช้งานได้ยาวนานและเกิดประสิทธิภาพต่องานที่ปฏิบัติ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้เกิดความรู้ลักษณะประเภทของอุปกรณ์ในสำนักงาน
  2. เพื่อให้สามารถอธิบายการใช้งานอุปกรณ์ในสำนักงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้สามารถอธิบายการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน
  4. เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน
  5. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้นของอุปกรณ์ในสำนักงาน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน”