ธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์

Nature, Health, and Behaviors
3,880 Enrolled
10 hour

Course Overview

เนื้อหาประกอบด้วยการทำความเข้าใจกับข้อมูลทางสุขภาพกายและจิตในยุคของข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทฤษฎีและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต การใช้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจัดการกับความเครียด การใช้สิ่งแวดล้อมจัดการกับสมาธิล้า วงจรพฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรม การใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การทำการทดลองเล็กและการสำรวจพฤติกรรมของตนเอง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถบอกวิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้
  2. สามารถบอกวิธีการลดความเครียดโดยใช้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวได้
  3. สามารถบอกวิธีการลดอาการสมาธิล้าโดยใช้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวได้
  4. สามารถบอกวิธีการแบ่งแยกองค์ประกอบทางพฤติกรรมของตนที่ต้องการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงได้
  5. สามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผลได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์”