ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย

Business Services Spa & Traditional Thai Medicine
2,695 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนดำเนินกิจการ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวความคิดในการจัดตั้งกิจการในระดับชุมชน ความรู้พื้นฐานสปาไทย ประเภทของอุตสาหกรรมสปา ศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมสปาไทย บทบาทและบริการของสปา ความสำคัญของจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทย การนวดดัดจัดสรีระ การประยุกต์ใช้การแพทย์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การเงิน การวางแผนธุรกิจ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย
    2. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนวางแผนดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย”