ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ

Artificial Intelligence for Business
2,185 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย วิวัฒนาการ การนิยามปัญหา และเทคนิคการค้นหาในปัญญาประดิษฐ์ ความหมายและกระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ เทคนิคการแทนความรู้ ภาษาโปรล็อก ขั้นตอนในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ ตัวแจงส่วนแบบบนล่างและตัวแจงส่วนแบบตาราง ไวยากรณ์ข่ายงานเปลี่ยนสถานะ บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน และบทบาทของปัญญาประดิษฐ์กับธุรกิจดิจิตอล และการปรับตัวขององค์กรธุรกิจในอนาคต

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถนิยามปัญหาและบอกเทคนิคการค้นหาในปัญญาประดิษฐ์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิศวกรรมความรู้และการแทนความรู้ได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์วากยสัมพันธ์และข่ายงานทางคอมพิวเตอร์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์กับชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ”