ผู้ดูแลผู้สูงอายุ…เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม

Elderly Caregivers...Reducing Risk of Dementia
2,048 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชา “การดูแลผู้สูงอายุ…เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม” นี้ ผู้เรียนจะได้รู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและโภชนาการกับการส่งเสริมการทํางานของสมอง การบริหารสมอง ไปจนถึงสามารถออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางสมอง การเลือกสถานพยาบาลและเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้สูงอายุสมองเสื่อมได้อีกด้วย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้
  2. อธิบายแนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้อย่างเหมาะสม
  3. อธิบายความสัมพันธ์ทางโภชนาการกับสมรรถภาพทางสมองได้
  4. อธิบายหลักการบริหารสมองได้อย่างเหมาะสม
  5. อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ…เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม”