ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล

Travel Industry Professionals in the Digital Age
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร สื่อ Social Media เข้ามามีบทบาทต่อนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และเข้าใจธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไรให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริหารจัดการพนักงาน การจัดหาบุคลากรให้ได้คุณภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องเงิน (Fin Tech) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วปลอดภัยในด้านการเงิน และปิดท้ายด้วยการใช้เทคโนโลยี VR Metaverse เข้ามาช่วยในการนำเสนอ Content ให้เกิดความน่าสนใจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงเทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัลได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการรับมือการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการเงินธุรกิจการท่องเที่ยวได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงเทคโนโลยีเสมือนในบริบทการท่องเที่ยวได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
2 Students
2 Courses

Feedback

5.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล”