ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship)

Introduction to Social Entrepreneurship
5,650 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม การตลาดเพื่อความยั่งยืน การวัดผลกระทบทางสังคม และ การนำเสนอความคิด

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship)”