พืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

Plant Materials for Garden and Environmental Design
3,023 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญ ประโยชน์ และผลกระทบของพืชพรรณต่อการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม สังคมพืชในสภาพแวดล้อมต่างๆ ลักษณะและชนิดของพืชพรรณในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ในการออกแบบ หลักการเลือกใช้พืชพรรณต่างๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันในการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของพืชพรรณต่อการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสังคมพืชในสภาพแวดล้อมต่างๆ และผลของการใช้พืชพรรณต่อสภาพแวดล้อม
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเลือกใช้พืชพรรณที่เหมาะสมในงานออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม”