ภาษาจีนกลางเพื่อเริ่มสนทนากับ 1,300 ล้านคน

Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People
5,838 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

บทเรียนในแต่ละสัปดาห์จะประกอบด้วย บทสนทนา อักษรจีน แบบฝึกทักษะการฟังและเคล็ดลับในการเรียน (ช่วงจิบน้ำชากับปีเตอร์) ในช่วงบทสนทนาและอักษรจีนจะมีวิดีโอประจำบทเรียนค่อนข้างมาก อย่าพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยนะคะ เพราะเราจะมีคำถามท้ายบท เพื่อวัดผลการเรียนรู้ให้คุณอยู่เป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งบทเรียน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  Tsinghua University

  0 Reviews
  10 Students
  4 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาจีนกลางเพื่อเริ่มสนทนากับ 1,300 ล้านคน”