ภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง

Malay Language for Travelers
1,288 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

(คำอธิบายรายวิชา)การใช้ภาษามลายูกลางในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทาง บทสนทนาที่ใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน สถานีขนส่ง และรู้เส้นทางการเดินทางและสถานที่สำคัญในประเทศที่ใช้ภาษามลายู รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง
  2. ผู้เรียนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางเป็นภาษามลายู
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคมนาคมเป็นภาษามลายู
  4. ผู้เรียนสามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานที่พักเป็นภาษามลายู
  5. ผู้เรียนสามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษามลายู

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
3 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง”