ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Easy English for Everyday Life
63,519 Enrolled
24 hour

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญกับในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาก่อนที่จะศึกษาในรายวิชาเฉพาะของแต่ละศาสตร์ที่ชำนาญ Easy English for Everyday life จึงจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ – เสียง คำ วลี ประโยค ส่วนของประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำวิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลี และโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยรูปประโยคที่มีองค์ประกอบของประโยคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันEnglish is important in the basic knowledge and preparation of students in higher education before students study their specific subject or their expertise. Easy English for Everyday life is required to practice the basic skills of the English language – sounds, words, phrases, sentences, parts of sentences such as nouns, pronouns, adjectives, and adverbs required on a daily basis. Focusing on the meaning of words, phrases and grammatical structure of the sentence with a sentence that contains the elements needed for basic listening, speaking, reading and writing skills for everyday communication.

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. มีความรู้ทางด้านคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Knowledge)
  2. สามารถอ่านเนื้อหาแล้วความเข้าใจบริบทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Comprehension)
  3. สามารถนำไปใช้ในบริบทที่กำหนดให้ได้ (Application)
  4. สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้มอบหมายให้ได้ (Analysis)
  5. ผู้เรียนสามารถสรุป หรือ เขียนตอบโจทย์สั้นๆได้ (Synthesis)

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
63 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษพื้นฐาน”