ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist)

Spoken English for Pharmacist
11,383 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ป่วยในร้านยาด้วยการพูดเบื้องต้น

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนเขียนประโยคที่ใช้บ่อยในการสนทนากับผู้มารับบริการที่ร้านยาเป็นภาษาอังกฤษได้
    2. ผู้เรียนเขียนประโยคในการสนทนาเกี่ยวกับโรค หรืออาการที่พบบ่อยในร้านยาเป็นภาษาอังกฤษได้
    3. /ol>

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร (Spoken English for Pharmacist)”