ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)

English for Cultural Tourism
9,425 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในบริบทของการท่องเที่ยว การติดต่อ การซื้อขาย และการใช้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถวางแผนการท่องเที่ยวในต่างประเทศได้
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางได้
  3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  4. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิตในต่างประเทศได้
  5. ผู้เรียนเข้าใจขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
68 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (English for Cultural Tourism)”