ภาษาอาร์และการวิเคราะห์ข้อมูล

R Programming for Data Analysis
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

โปรแกรมอาร์เบื้องต้น การติดตั้ง การใช้งานพื้นฐาน การอัพเดท การอ่านข้อมูลและการส่งออกข้อมูล การติดตั้งและการใช้งานแพ็กเกจ ข้อมูลเบื้องต้น การพยากรณ์ ต้นไม้ตัดสินใจและแรนดอมฟอร์เรส การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล การขจัดข้อมูลไม่เข้าพวก การวิเคราะห์ทามซีรีย์ การพยากรณ์ทามซีรีย์ การกระจายทามซีรีย์ การจำแนกทามซีรีย์ กฎความสัมพันธ์ และตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาอาร์
  2. ผู้เรียนสามารถนำภาษาอาร์ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
  3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรมภาษาอาร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานภาษาอาร์สำหรับงานอื่นๆได้
  5. ผู้เรียนสามารถทดสอบประสิทธิภาพของภาษาอาร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอาร์และการวิเคราะห์ข้อมูล”