คำอธิบายรายวิชา

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และฝึกสร้างประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถแปลคำศัพท์และอธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีพื้นฐานได้
    2. ผู้เรียนใช้คำศัพท์และไวยากรณ์แต่งประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานได้
    3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
165 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาเกาหลี 1-2”