ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน

Lean way of life Society
648 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ความเข้าใจเอกสารโบราณอันเป็นหลักฐานเก่าแก่ ที่เป็นตัวอักษรหรือตัวหนังสือที่บันทึกเรื่องราวต่างๆด้วยภาษาในอดีต ซึ่งมีภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน อันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญา เช่น ตำรายา คาถาอาคม กฎหมายโบราณ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โหราศาสตร์ วรรณคดี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถบอกเล่าความหมายความสำคัญของเอกสารโบราณ
  2. สามารถอธิบายลักษณะของภาษาในเอกสารโบราณ
  3. สามารถอธิบายลักษณะของอักษรโบราณพื้นฐานเบื้องต้น
  4. สามารถอธิบายลักษณะภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมในเอกสารโบราณ
  5. สามารถนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไปบูรณาการในสาขาวิชาของผู้เรียน

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน”