ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Caring for the Elderly by Using Thai wisdom for Elderly Caregivers
1,335 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

การดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาไทยนั้นถือเป็นสิ่ง ที่มีคุณค่าในเชิงการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นอีกทั้งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในผู้สูงอายุ ดังนั้น การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการ “สุนทรียสนทนา แบบสัปปายะ” “การนวดไทย คลายปวดเมื่อย” “การแช่สมุนไพร มือ-เท้า กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต” “การประคบน้ำมันมะกอก” และ“การฝึกหายใจสร้างพลัง” จึงเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลควรรู้และนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและมีทักษะในการประเมินและดูแลผู้สูงอายุด้วย“สุนทรียสนทนาแบบสัปปายะ”ได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและมีทักษะในการประเมินและดูแลผู้สูงอายุด้วย“การนวดไทย คลายปวดเมื่อย” ได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายและมีทักษะในการประเมินและดูแลผู้สูงอายุด้วย“การแช่สมุนไพร มือ-เท้าเพื่อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต” ได้อย่างถูกต้อง
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายและมีทักษะในการประเมินและดูแลผู้สูงอายุด้วย“การประคบน้ำมันมะกอก” ได้อย่างถูกต้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”