มาตรฐานการผลิตสื่อดิจิทัล

Digital Media Production Standards
1,465 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

มาตรฐานที่จำเป็นในการผลิตสื่อดิจิทัล แนวทางการป้องกันการกระทําผิดศีลธรรมในการละเมิดสิทธิของผู้อื่น การเลือกใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ มาตรฐานการตั้งชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร มาตรฐานเอกสารงานพิมพ์ มาตรฐานของสื่อดิจิทัลกับการสร้างเอกสารเว็บและการสร้างสื่อนำเสนอ มาตรฐานไฟล์เสียงในมัลติมีเดีย มาตรฐานการเตรียมภาพดิจิทัลที่มีคุณภาพ มาตรฐานไฟล์วิดีโอ มาตรฐานขนาดวิดีโอ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายความหมายของมาตรฐานสื่อดิจิทัลและการกำหนดมาตรฐานสื่อดิจิทัลได้
  2. นำหลักการบริหารจัดการโฟลเดอร์ แฟ้มเอกสาร และเอกสารงานพิมพ์ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  3. เลือกใช้มาตรฐานของสื่อดิจิทัลกับการสร้างเอกสารเว็บและการสร้างสื่อนำเสนอได้
  4. สามารถอธิบายมาตรฐานเสียงในการบันทึกเสียงและการใช้งานเสียงในด้านต่าง ๆ ได้
  5. สามารถบอกมาตรฐานของการเตรียมภาพดิจิทัลและเลือกใช้มาตรฐานไฟล์วิดีโอเพื่อการเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “มาตรฐานการผลิตสื่อดิจิทัล”