ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System)

Intelligent Tutoring System
2,169 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของระบบการสอนอัจฉริยะ ระบบการสอนอัจฉริยะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัญญาประดิษฐ์ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องระบบการสอนอัจฉริยะ ขั้นตอนการสร้างระบบการสอนอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกความหมายและความสำคัญของระบบการสอนอัจฉริยะ
  2. อธิบายองค์ประกอบของระบบการสอนอัจฉริยะได้ถูกต้อง
  3. อธิบายหลักการออกแบบระบบการสอนอัจฉริยะได้ถูกต้อง
  4. บอกขั้นตอนการพัฒนาระบบการสอนอัจฉริยะได้ถูกต้อง
  5. อธิบายแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะกับการเรียนการสอนได้เหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบการสอนอัจฉริยะ (Intelligent Tutoring System)”