ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ (Decision Support Systems)

Decision Support Systems
1,266 Enrolled
6 hour

Course Overview

คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แนวคิดการดำเนินการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มุมมองพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจ การใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ระบบฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ทราบถึงคุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แนวคิดการดำเนินการตัดสินใจ
    2. ทราบถึงวิธีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มุมมองพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจ และการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
    3. ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบฐานความรู้ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ (Decision Support Systems)”