ละแซ ซูชิมลายูภาคใต้

Laksam : Southern Styled Melayu Sushi
304 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ภูมิหลังความเป็นมาและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารละแซ การเลือกและจัดเตรียมวัตถุดิบ กรรมวิธีการทำเส้นละแซ 5 สีจากธรรมชาติ การทำน้ำแกงหรือน้ำราดละแซและเครื่องเคียง และการประยุกต์เมนูอาหารจากเส้นละแซ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. บอกภูมิหลังความเป็นมาและอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารละแซได้ถูกต้อง
    2. อธิบายขั้นตอนและวิธีการทำเส้นละแซและน้ำราดละแซได้ถูกต้อง
    3. ประยุกต์ใช้เส้นละแซประกอบอาหารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ละแซ ซูชิมลายูภาคใต้”