ลาบแป้

Laab Phrae : Spicy Minced Meat Salad
614 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองของคนเมืองแพร่ ความเป็นมาของลาบแป้ วัตถุดิบในการประกอบอาหารลาบแป้ วิธีการประกอบอาหารลาบแป้ เทคนิคการจัดตกแต่งจานเสิร์ฟ และการคำนวณต้นทุนในการประกอบอาหารลาบแป้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองของคนเมืองแพร่
    2. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุดิบในการประกอบอาหารลาบแป้ได้
    3. ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารลาบแป้ได้
    4. ผู้เรียนสามารถคำนวณต้นทุนในการประกอบอาหารลาบแป้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ลาบแป้”