วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science)

Fundamentals of Data Science
2,877 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล การออกแบบการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดหาข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบและสร้างรูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและเสียงที่มีความสัมพันธ์กัน ทำการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ทราบแนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล
    2. เข้าใจกระบวนการทำงานด้านวิทยาการข้อมูล

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
68 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science)”