วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง

Community Colleges and Ctitzenship
417 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ค่านิยม ทิศทางและแนวโน้มของสถาบันวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน ความเป็นพลเมืองสิทธิเสรีสภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามวิถีประชาธิปไตย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกประวัติความเป็นมา ปรัชญา ค่านิยมของสถาบันวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน
  2. อธิบายผลงาน ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน
  3. อธิบายลักษณะของความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามวิถีประชาธิปไตย
  4. อธิบายความแตกต่างและยกตัวอย่างในประเด็นสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
58 Students
8 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง”