วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

Technology-based Emerging Padagogy for 21st century Education
1,313 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

คอร์สนี้ทุกท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนอุบัติใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบไปด้วยกลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลับทาง (Flipped Classroom), กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่เน้นการศึกษาในบริบทจริง (Context-aware Ubiquitous Learning), และกลวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายแบบปรับเหมาะจำเพาะบุคคล (Adaptive & Personalize Web-based Learning)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้าน (Flipped Learning) ทั้งในแบบ Face-to-face Instruction และ Online-mediated Instruction
  2. ผู้เรียนรู้จักและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้าน
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่อิงบริบท (Context-aware Ubiquitous Learning)
  4. ผู้เรียนรู้จักและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตที่อิงบริบท
  5. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบปรับเหมาะและจำเพาะบุคคลแบบไร้สาย (Adaptive and Personalized Mobile Learning)
  6. ผู้เรียนรู้จักและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะและจำเพาะบุคคลแบบไร้สาย

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
63 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21”