ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

Southen Folk Art
730 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และการแสดง ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนใต้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ชายแดนใต้
  2. ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
  3. ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีและการแสดงท้องถิ่นชายแดนใต้
  4. ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้”