ศิลปะศิลปากร

Silpakorn Arts
19,877 Enrolled
35 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรมทั้งของไทยและของต่างประเทศและความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายและตระหนักถึงความซาบซึ้งคุณค่าและความงามของธรรมชาติและงานสร้างสรรค์ได้
  2. อธิบายถึงคุณค่าทางสุนทรีย์ของงานสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความหลากหลายอันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด และการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3. อภิปรายถึงความสำคัญและบทบาทของศิลปะด้านต่าง ๆ ที่มีต่อมนุษย์และสังคมได้
  4. อภิปรายความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และอิทธิพลต่อกันของศิลปะในด้านต่าง ๆ ได้
  5. อภิปรายกระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบของการสร้างสรรค์ ในศิลปะด้านต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบจากงานสร้างสรรค์ทางศิลปะของมนุษย์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศิลปากร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
119 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศิลปะศิลปากร”