ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

Arts handicrafts and Southern folk play
729 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เรียนรู้ สภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่า การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และการพัฒนาศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นภาคใต้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคใต้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้”