คำอธิบายรายวิชา

สื่อการเรียนรู้ MOOC ชุมชน ด้านสาธารณสุข จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของแต่ละท้องถิ่น นำเสนอ ความรู้จากในชุมชน โดยสื่อการเรียนรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลทางการแพทย์ง่าย ๆ จากแอปพลิเคชันได้ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    2. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น
    3. ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองในเวลาคับขัน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
9 Students
6 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สาธารณสุขสร้างสุขชุมชน”