สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

Exploring Corporate Governance
0 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

This course will introduce to you a framework of corporate governance. Corporate governance is a series of mechanism designs that are used to mitigate agency problems of a firm and enhance its value. In this course, I will present various governance mechanisms covering both internal and external corporate governance. Students who take this course will learn how well-established corporate governance protects all stakeholders’ interests and helps the company stand out from the capital market and access cheap costs of capital.

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. Gain a comprehensive understanding of the fundamental concepts of corporate governance.
    2. Master the various mechanisms and designs of corporate governance

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2567

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

Tamkang University

0 Reviews
0 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท”