สำรวจแนวคิดหลักของจิตวิทยา

Exploring Psychology's Core Concepts
2,774 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

นักจิตวิทยาสามารถรักษาภาวะซึมเศร้าได้หรือไม่ จิตวิทยาคืออะไร ทำไมนักจิตวิทยาจึงศึกษาสมองด้วย เราจะรับรู้โลกอย่างถูกต้องได้อย่างไร ทุกครั้งที่เราพูดถึงจิตวิทยา มีคำถามมากมายให้ตอบเสมอ แต่ที่จริงแล้วจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องลึกลับ หลังจากทำการทดลองและทำการวิจัยเป็นเวลาหลายปี นักจิตวิทยาได้ข้อสรุปและข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเหล่านี้แล้ว ดังนั้น ศาสตราจารย์ เฉียน จะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจิตวิทยา และบรรยายถึงความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และด้วยหลักเหตุผลเกี่ยวกับการวิจัยทางจิตวิทยา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  Tsinghua University

  0 Reviews
  10 Students
  4 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สำรวจแนวคิดหลักของจิตวิทยา”