สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้

New Media for Learning
2,606 Enrolled
15 hour

Course Overview

เทคนิค วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการนำสื่อสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ การจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม และการจัดสัมมนา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสมัยใหม่ทางการศึกษา
  2. เพื่อให้มีความรู้ในการนำสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
  3. เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้สื่อสมัยใหม่สำหรับการศึกษา
  4. เพื่อให้ทราบแนวทางการผลิตสื่อสมัยใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

Instructor

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้”