สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว

Communicate with Cambodia language very easy
1,544 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะการสนทนา ด้านการฟัง พูด ภาษากัมพูชา เกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเอง สนทนาในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย วันและเวลา การเดินทางและท่องเที่ยว สุขภาพและการรักษาพยาบาล เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเอง
  2. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน
  3. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการซื้อขายและวันเวลา
  4. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว
  5. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว”