หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ

Go and Business Thinking Skills Development
7,584 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาและกฎกติกาการเล่นของหมากล้อม การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อมเพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ธุรกิจและเสริมสร้างแนวคิด การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับการดำเนินชีวิตและการทำงาน การบูรณาการความฉลาดจากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและวิธีการเล่นหมากล้อมในระดับเบื้องต้นได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสถานการณ์ของกลุ่มหมากแต่ละรูปแบบในระดับพื้นฐานได้
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้
  4. ผู้เรียนสามารถแก้แบบฝึกหัดด้วยแนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคงให้ตนเองและการเคารพในคู่ต่อสู้
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญและบริหารดุลยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
105 Students
16 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ”