หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive

Online Data Management Course with Google Drive
6,666 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบออนไลน์ การเข้าใช้งานข้อมูลและทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ การกำหนดการใช้งานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Drive ได้
    2. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
    3. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive”