หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

A small mobile robot controlled by a microcontroller
8,864 Enrolled
12 hour

Course Overview

หลักการพื้นฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อแบบ differential drive การหาความสัมพันธ์ของความเร็วของล้อ กับค่าของคำสั่ง เซ็นเซอร์กับการควบคุมหุ่นยนต์ อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์กับการควบคุมหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถทำการเขียนโปรแกรมสำหรับ Micro Controller ในงานหุ่นยนต์ได้
    2. ผู้เรียนสามารถใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ (sensor) ได้
    3. ผู้เรียนสามารถควบคุมให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์”