อาหารนานาชาติ

International Cuisine
7,747 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิภาค ตามที่ตั้งของประเทศ ประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เทคนิคและหลักการประกอบอาหารตามมาตรฐานสากล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒธนธรรมในการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิประเทศ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถระบุชนิดของวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารรวมถึงเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสของแต่ละชนชาติที่ได้เรียนมา
  4. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการประกอบอาหารนานาชาติได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาหารนานาชาติ”