อาหารล้านนา

Northern Thai Food
3,649 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

อาหารล้านนานี้ จัดทำขึ้นมีสาระประกอบด้วย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนา ธรรมชาติของการปรุงอาหารในอดีตและปัจจุบัน ลักษณะอาหารประเภทต่างๆ (ประเภทอาหารจานเดียว ประเภทแกง จอ ประเภท ผัด นึ่ง ยำ ประเภทตำ น้ำพริก ประเภทปิ้ง ย่าง ทอดและขนม) เครื่องปรุงรสและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อาหารล้านนาแต่ละประเภทมีจำนวนมาก ฉะนั้นจะเลือกนำเสนออาหารที่ได้รับความนิยม และเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบ หาได้ง่าย การปรุงคำนึงถึงรสชาติเดิมของอาหารและสงวนคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก บางตำรับได้เพิ่มเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้รับสารอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มกะปิและเกลือ ในเครื่องน้ำพริกแกง เพื่อให้ได้ธาตุไอโอดีนเพิ่มขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิยายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหารล้านนา
  2. บอกลักษณะเฉพาะของอาหารล้านนา
  3. บอกลักษณะอาหารล้านนาประเภทต่างๆ
  4. ปรุงอาหารล้านนาได้ทุกประเภท
  5. อธิบายคำศัพท์ล้านนาที่เกี่ยวข้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาหารล้านนา”