คำอธิบายรายวิชา

การประกอบอาหารของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือรายวิชา อาหารอาเซียน จัดทำเป็นรายวิชาเรียนรู้ตามอัธยาศัย กลุ่มประเทศต่าง ๆ ใน AEC แต่ละประเทศจะมีวิธีปรุงอาหารแตกต่างกันออกไป เรื่องอาหารถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนเพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรัฐสมาชิกเรื่องการผลิตอาหาร การปรุงอาหาร การถนอมอาหาร ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาหารของชาวอาเซียนไม่แพ้ภูมิภาคใดในโลก อาหารชนิดใดจะเป็นที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยม จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติของ 10 ประเทศอาเซียน มาเรียนรู้ได้ในรายวิชานี้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศได้
    2. ผู้เรียนสามารถบอกชื่อและวิธีทำอาหารซึ่งเป็นที่นิยมของแต่ละประเทศได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมของอาหารแต่ละประเทศได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาหารอาเซียน”