อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health)

Food for Health
9,119 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ ความชุกของการเกิดโรค อาหาร และโภชนาการ แนวทางการรับประทานอาหาร และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพได้
  2. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารเพื่อการลดน้ำหนักได้
  3. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารต้านมะเร็งได้
  4. อธิบายความหมาย หลักการของอาหารบำรุงสมองได้
  5. อธิบายความหมาย หลักการของไขมันกับสุขภาพได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
68 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health)”