อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

Thai Food for Health and Anti-Aging
5,744 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ แนวคิดและความสำคัญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลในแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การให้คำแนะนำเรื่องอาหารไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการชะลอวัย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และความสำคัญเรื่องอาหารกับสุขภาพและการชะลอวัยได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการสร้างเสริมพฤติกรรม การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและการชะลอวัยของบุคคลในแต่ละช่วงวัยได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหาร และวิธีการปรุงอาหารไทยที่ดีต่อสุขภาพและการชะลอวัยได้
  4. ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำและยกตัวอย่างอาหารไทยเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่พบได้บ่อยได้
  5. ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำและยกตัวอย่างผลไม้ ขนมไทย อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของ สารต้านอนุมูลอิสระเพื่อการชะลอวัยได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย”