เครือข่ายและความปลอดภัย

Network and Security
5,805 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ และสายสัญญาณที่ใช้กับเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณ และการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์และสายสัญญาณที่ใช้กับเครือข่าย
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์เครือข่าย
  3. ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณให้เกิดประโยชน์
  4. ผู้เรียนสามารถนำหลักการการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
10 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เครือข่ายและความปลอดภัย”