เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Environmentally Friendly Building Design and Construction Techniques
2,786 Enrolled
10 hour

Course Overview

เทคนิคการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การประสานเทคโนโลยีอาคาร ระบบอุปกรณ์อาคาร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

Instructor

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

Be the first to review “เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”