เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Homes Design & Decoration)

Energy Efficient Homes Design & Decoration
4,639 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

สภาวะน่าสบายของบ้าน การปรับอากาศด้วยเครื่องกล อิทธิพลของดวงอาทิตย์ สภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความร้อน การใช้แสงธรรมชาติ พฤติกรรมของลม การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบและลักษณะของสภาวะน่าสบายที่สำคัญ
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายพฤติกรรมของพลังงานความร้อนและลักษณะภูมิอากาศของไทย
  3. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการใช้ภูมิทัศน์ในการสร้างสภาวะน่าสบาย
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการนำแสงธรรมชาติมาใช้อย่างถูกต้อง
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเดินทางของลมในการสร้างสภาวะน่าสบายได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Homes Design & Decoration)”