เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

Technique and Method of instruction
10,658 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย และการนำ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาได้
  2. สามารถอธิบายประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาได้
  3. สามารถอธิบายการกำหนดนวัตกรรมทางการศึกษาได้
  4. สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้
  5. สามารถอธิบายการประเมินนวัตกรรมทางการศึกษาได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้”