เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย

Technology and Contemporary Education
953 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา
  2. พัฒนาการบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
  3. ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
  4. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาด้วยตนเอง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศิลปากร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
119 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย”