เทคโนโลยีการเงิน

Financial Technology
25,351 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Blochin สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrencies) รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในด้านการเงินต่างๆ การให้กู้ยืมแบบอื่น การกู้ยืมแบบ P2P และการระดมทุนสาธารณะ (Crowd Funding)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบการเงินดิจิทัลได้ถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบและกลไกการชำระเงินแบบดิจิทัลได้ถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ช่องทางการระดมทุนได้ถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีการเงิน”